Žmonijos priešistorė

Žmonijos priešistorė - nuo 4 mln. m. pr. Kr. iki 4000 m. pr. Kr.

Žmogaus kilmės problema

  • kreacionistinė teorija - žmogų sukūrė Dievas
  • evoliucinė teorija - žmogus išsivystė

Priešistorės žmogaus gyvenimo ypatybės

Prieš 2 mln. metų prasidėjusi ledynmečių era, vadinama pleistocenu, truko iki 12-10 tūkst. m. pr. Kr., kada prasideda nuosaikaus klimato tarpledynmetis, vadinamas holocenu. Jame mes gyvename. Pleistocene ledynmečius keitė tarpledynmečiai.

Kadangi priešistorėje žmogus svarbiausius darbo įrankius gaminosi iš akmens, mokslininkai jį vadina akmens amžiumi. Akmens amžiaus skirstymas:

  • paleolitas (12 - 8 tūkst. m. pr. Kr.);
  • mezolitas (8 - 5 tūkst. m. pr. Kr.);
  • neolitas (5 - 3 tūkst. m. pr. Kr.).

Pirmieji miestai

  • Džarmas (7 tūkst. m. pr. Kr.) - dabartinio Irako teritorijoje;
  • Čatal Hiūjukas/Chiujukas (6 tūkst. m. pr. Kr.) - dabartinės Turkijos teritorijoje;
  • Jerichonas (6 tūkst. m. pr. Kr.) - dabartinės Palestinos teritotijoje.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki