Aplinkos ir išteklių analizė

 • Politiniai veiksniai
 • Ekonominiai veiksniai
 • Socialiniai veiksniai
 • Technologiniai veiksniai

Analizės metodai PEST ir SVAP

Politikos analizės ir stebėsenos užduotys strateginiame procese:

 • Kas pasikeitė (nesikeitė) aplinkoje?
 • Tai gerai ar blogai?
 • Kas pasikeitė (nesikeitė) viduje?
 • Tai gerai ar blogai?
 • Kokios veiklos alternatyvos?
 • Kokias pasekmes reiškia kiekviena iš jų?
 • Kurios alternatyvos priimtiniausios kokių vertybių požiūriu?
 • Kiek pavyko pažengti į priekį?

Rodiklio pavyzdys

Tikslas: pagerinti sveikatos būklę

 • Nustatyti kokybę (kas): sumažėjęs mirtingumas
 • Nustatyti kiekybę (kiek): nuo X iki Y procentų
 • Nustatyti tikslinę grupę (kas): kūdikiai
 • Nustatyti vietą (kur): Lietuvoje
 • Nustatyti laiką: nuo 2004 iki 2006 m.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki