ES darbo metodai

Numatomi metodai

 • porų mokymasis
 • ekspertų grupės
 • bendradarbiavimo tinklai
 • ir kt.

Porų mokymasis

 • Sėkmės veiksnių ieškojimas ir valdymo lygmenų informavimas
 • Gerosios praktikos, naujovių, informacijos sklaida
 • Aktualių problemų nagrinėjimas susidomėjusių jomis šalių grupėse
 • Socialinių partnerių, pilietinės visuomenės atstovų ir kitų interesų grupių įtraukimas
 • Metodą pradėti taikyti nedelsiant (2005)
 • Remti įvairias porų mokymosi veiklas (sueigos, tinklas, porų apžvalgos, stažuotės, projektai ir t.t.)

ES valdymo praktikos pamokos

 • Investicijų fokusavimas (vertinimo aktualumas)
 • Sėkmės veiksnių atpažinimas ir sklaida (sėkminga praktika)
 • Vertinimo išvadų įtaka valdymui (rekomendacijos)
 • Interesų grupių įtraukimas (mokinių, tėvų apklausos)
 • Bendras supratimas ir indėlis (kokybės diskursas)

Kokybės dimensijos

 • Continuity - akumuliavimas, tęstinumas, perimamumas
 • Co-operation - sinergija, bendradarbiavimas, mokymasis
 • Context - atitikimas, kontekstas, įvairovė
 • Coherence - sintezė, darna, balansas

Akumuliavimas

 • Kokybė turi daug senų draugų: gal kas jau išradęs dviratį?
 • Seniai aišku:
  • tarnautojai nori gerai dirbti ir didžiuotis savo darbu
  • lemta siekti kokybės už mažiau mokesčių
  • modeliavimas ir diegimas – sunkiausia
  • standartai neamžini, bet klientų lūkesčiai - irgi

Sinergija

 • Daugeliui problemų išspręsti reikia partnerių
 • Klientai irgi partneriai, kurie geriau žino bėdą
 • Klientams reikia demonstruoti, kad juos girdi
 • Be to, galima mokytis iš:
  • privataus ir nevyriausybinio sektoriaus
  • kitų valdymo lygmenų ir sričių, vadybos sektorių
  • kitų šalių
 • Verta jungtis prie vamzdžio, pumpuojančio vadybos patirtį iš šiaurės vakarų į pietryčius
 • Vienam vaikui išmokyti reikia viso kaimo

Atitikimas

 • Visada rizikuoji, kai kopijuoji
  • iš koalicinių sistemų į bolševikinę ir atv.
  • iš decentralizuotų – į centralizuotą ir atv.
  • iš rizikuojančių – į apsisaugojančią ir atv.
  • iš teise – į vadyba pagrįsta ir atv.
 • Naivu tikėtis imituoti svetimas naujoves
  • bet adekvačios sistemos adekvačiai jų stokoja
 • O įvairovė ir jos valdymo iššūkis tik auga:
  • paprastai e-paslaugos visiems netinka niekam

Sintezė

 • Aprėpkim:
  • Išteklius, veiklas, rezultatus ir poveikius
  • Kliento poreikius ir kaštus
  • Struktūrą ir kultūrą
  • Teisę ir politiką
 • Nori talkos – pradėk pats!

Dar

 • Visiška vadovybės parama
 • Reprezentatyvi koordinavimo grupė
 • Darbo sparta ir griežta laiko vadyba
 • Įvertinimus liudijantys įrodymai
 • Darbas siekiant konsensuso
 • Išvadų vertimas tobulinimo veiklos prioritetais
 • Tarpusavio supratimas
 • Reguliari pažangos stebėsena
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki