Institucinė struktūra

 • Ar yra daugiau valdžių?
 • Interesų grupės
 • Strategija ir jos komunikacija
 • Jėgų lauko analizė
(pagal Kurt Lewin)
 • Bendravimo planas

 • Geidžiamas profilis – padėtis politinėje rinkoje
 • Vizija ir vertybės, susijusios su padėtimi (profiliu)
 • Tikslinė grupė (grupės), kurių nuomonę formuosime
 • Agentai, „ambasadoriai“ ir trečiosios šalys rėmėjos
 • Pranešimas – turinio, kanalo ir modelio pasirinkimas
 • Priemonių planas, veiklos ir organizavimas
 • Paskesnės priemonės, matavimo ir vertinimo sistema

Visuomenės įtraukimo būdai

 • Informavimas
 • Konsultacijos
 • Dalyvavimas

1)

Kompiuterinių technologijų taikymai

Informavime

 • Atviriau (svetainės, uostai, nuorodos, e-kioskai, CD, diskeliai)
 • Daugiau (dokumentų ir projektų, proceso, archyvai)
 • Kitokia (personalo, hyperteksto, tipiniai klausimai, asmeninė)
 • Paslaugos (archyvai, paslaugų užsakymai, naršyklės)
 • Integruota (pramogos, automatiniai atsakymai, skambinimai)

Konsultacijose ir dalyvavime

 • Konsultacijos (e-laiškai ir grupės, pokalbiai, tyrimai)
 • Dalyvavimas (svetainių sąsajos, pokalbiai, žaidimai, e-darbai)

Naujų struktūrų tipų ieškojimai

Komandinė struktūra (ir biurokratijoje)

 • Komandos įgaliojamos spręsti
 • Nėra barjerų tarp padalinių

Virtuali organizacija

 • Nėra struktūros – viena komanda
 • Komandos misija – viena funkcija

Neturinti ribų organizacija

 • Universalų komandų “siloso bokštas”
 • 360° vertinimas

Struktūra ir strategija

Jei vadovybė reikšmingai pakeičia strategiją, struktūra turi būti modifikuota, kad leistų pokyčiams įvykti ir juos remtų.

1)
OECD, 2001.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki