Kūrybinis mąstymas

Kūrybiškumo fenomenas

 • divergentinis mąstymas (originalumas, lankstumas, detalumas ir t. t.),
 • bendrosios žinios,
 • tolerancija neapibrėžtumui (nebijojimas rizikuoti, humoras, adaptacija, atvirumas patirčiai),
 • motyvacija (smalsumas, naujumo poreikis, saviraiška, priemonių naudojimas ir kt.),
 • sugebėjimas atlikti užduotį (atkaklumas, dėmesio koncentravimas, atsidavimas ir pan.),
 • specialiosios žinios, sugebėjimai ir įgūdžiai.

Kūrybingos asmenybės bruožai

Pagal A. Petrulytę.

 • atvirumas,
 • smalsumas,
 • stiprus kūrybos ir saviraiškos poreikis,
 • darbštumas,
 • didelis emocionalumas,
 • psichinis jautrumas,
 • kritiškumas,
 • polinkis į individualumą,
 • asmenybės originalumas,
 • elgesio keistumas,
 • pasitikėjimas savo jėgomis,
 • žaisminga nuostata dirbant,
 • veikla ne dėl rezultatų, o dėl malonumo ir pramogos.

Kūrybiškumo sąlygos

 • Situacijos neapibrėžtumas;
 • Problema negali būti išspręsta žinomais metodais;
 • Laisvė dirbti ne pagal duotas instrukcijas;
 • Rezultatai priklauso nuo konkretaus individo, jo patyrimo, intuicijos, valios;
 • Galimybė konkuruoti, siekiant geresnio rezultato.

Kūrybiškumo mitai

 • „Kūryba gimsta chaose“
 • „Specialistai retai būna kūrybiški“
 • „Jauni žmonės kūrybiškesni“
 • „Kūrybiški žmonės – visuomenės autsaideriai“
 • „Aš ir taip esu kūrybiškas, jokios technikos man nereikalingos“

Idėjų generavimo technikos

 • Spontaniškos asociacijos
 • Minčių žemėlapis
 • Modeliavimas
 • Smegenų šturmas
 • Hipotezės
 • Atminties paieškos
 • 101 panaudojimo būdas
 • Priverstinės asociacijos
 • Kas būtų, jeigu…
 • Morfologinių ryšių matrica

Kūrybiškų žmonių savybės

 • Mąstymo produktyvumas
 • Sugebėjimas ilgai dirbti protinį darbą
 • Atkaklumas ieškant sprendimo
 • Mąstymo lankstumas
 • Nekonformizmas
 • Savarankiškumas
 • Polinkis į pasiekimus
 • Pasitikėjimo savimi ir savikritiškumo pusiausvyra
 • Humoro jausmas
 • Optimizmas
 • Tolerancija neapibrėžtumui

Veiksniai

Kūrybiškumą ugdantys veiksniai

 • Demokratiški santykiai;
 • Turtinga, įvairi, skatinanti tyrinėti, eksperimentuoti ir kurti aplinka;
 • Savalaikis ir nuoseklus kūrybinės veiklos skatinimas;
 • Savarankiškumo, laisvo pasirinkimo galimybė;
 • Intelektiniai gebėjimai;
 • Asmenybės bruožų, lemiančių kūrybiškumą, visuma;
 • Konstruktyvios nuostatos, vertybinės orientacijos, teigiama gyvenimo pozicija.

Kūrybiškumą slopinantys veiksniai

 • Neigiama aplinkinių nuostata į kūrybiškumą ir jo ugdymą
 • Autoritariniai santykiai, itin griežta drausmė;
 • Perdėta globa, savarankiškumo slopinimas;
 • Konservatyvi aplinka;
 • Tingumas, pasyvumas, motyvacijos stoka;
 • Pervargimas, ligos;
 • Streso būsena, nerimas;
 • Nusivylimas, liūdesys, depresija;
 • Apsvaigimas nuo alkoholio arba narkotikų.

Kūrybinio mąstymo "žudikai"

 • Rizikos baimė
 • Nesveika konkurencija
 • Šabloniškas mąstymas
 • Apdovanojimai
 • Nenuoseklumas
 • Laiko spaudimas
 • Blogos bendros sąlygos
 • Buvimas savimi patenkintu
 • Nepalanki įmonės struktūra
 • Nepakankamas pasitikėjimas savimi

Kūrybinio mąstymo barjerai

 • Konformizmas.
 • Vidinė ir išorinė mąstymo cenzūra.
 • Mąstymo rigidiškumas 3).
 • Nekritiškas žavėjimasis savo idėjomis.
 • Per didelis mąstymo racionalumas.
 • Per didelis sprendimų kategoriškumas, dualizmas.
 • Paties žmogaus įsitikinimas, kad jis nėra kūrybiškas.
 • Per didelis kritiškumas naujų idėjų atžvilgiu.
 • Nekantrumas, noras nedelsiant rasti teisingą atsakymą.
 • Nesėkmės, klaidos, pajuokos baimė.
 • Dogmatiškumas.

Kūrybiškumo stabdžiai

 • Organizaciniai - autoritarinė, konservatyvi arba labai besikeičianti organizacija
 • Grupiniai - noras būti kaip visi vieninga dauguma
 • Asmeniniai

Patarimai kūrybiškumo ugdymui

 • Pajauskite, kada esate tarsi „pribaigti“ savo problemos ir suraskite laiko poilsiui;
 • Įsisąmoninkite neurotinius požymius ir atsipalaiduokite;
 • Raskite laiko sau, organizuokite laisvalaikį, pabūkite vieni tyloje, sudarykite visas sąlygas „nušvitimui“;
 • Būkite pasiruošę įžvelgti atsakymus atsitiktiniuose įvykiuose;
 • Nežiūrėkite į nušvitimą kaip į lengvą problemos sprendimo būdą.

Kūrybiškumo įgūdžių vystymas

 • Domėkitės nauja informacija;
 • Įsiklausykite į savo naujas idėjas, pasidalinkite jomis su tais, kurie jas gerbtų;
 • Būkite apsupti žmonių, kurie stimuliuotų jūsų mąstymą, patys mąstytų pozityviai ir novatoriškai;
 • Maloniai ir pagarbiai elkitės su naujomis idėjomis, praktikuokite PIN techniką reaguodami į jas;
 • Įpraskite užduoti įvairius klausimus įprastose situacijose, klauskite kodėl?, kodėl ne? ir kas galėtų atsitikti, jei…
3)
rigid |ˈrijid| - unable to bend or be forced out of shape; not flexible; stiff and unmoving, esp. as a result of shock or fear; not able to be changed or adapted; (of a person or their behavior) not adaptable in outlook, belief, or response.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki