Marketingo komplekso įtaka sprendimui

Išorinių veiksnių įtaka sprendimui

 • Kultūra - Lietuvoje žmonės paprastai neskiria ypatingo dėmesio laikrodžiams, tačiau laikrodis yra svarbus pirkinys. Vartotojas šiuo atveju neatsižvelgia į bendras kultūrines tendencijas ir pažiūras, nes laikrodis yra svarbus jo gyvenimo atributas.
 • Socialinė klasė - vartotojas gali tartis su savo draugais, pažįstamais, ką jie mano apie tokį pirkinį. Jeigu tam tikra socialinė klasė teigia, kad tai labai geras ir vertingas pirkinys, jis priims pirkimo sprendimą, na o jeigu atvirkščiai – tuomet jis gali nuspręsti nepirkti šios prekės.
 • Įtakos grupė - vartotojo apsisprendimui įtakos gali turėti kitų žmonių pasakojimai, rekomendavimai. Vartotojo draugas yra šio, prekinio ženklo, laikrodžio pardavėjas ir žinovas. Tuomet jo įtikintas, kaip patikimo informacijos šaltinio, vartotojas gali priimti pirkimo sprendimą.
 • Šeima - lemia priklausomybė ir santykiai su šeima (šeimos narių, t.y. nuo bendro šeimos biudžeto).

Vidinių veiksnių įtaka sprendimui

 • Suvokimas - vartotojas informaciją apie šią prekę rinko tam tikru nuoseklumu. Gauta informacija apie naują prekę sužadino jo dėmesį, vėliau atsirado supratimas apie prekę, ir galiausiai informacija išliko atmintyje. Surinkęs visą informaciją, pasinaudoja ja, įvertindamas alternatyvias prekių rūšis apsispręsdamas pirkti ar nepirkti produktą.
 • Nuomonė - vartotojo nuomonė apie šį produktą yra gera, o tai turės įtakos perkant naujo dizaino laikrodį.

Išvados

 • Vartotojų apsisprendimą pirkti įtakoja daugelis išorinių (aplinkos) ir vidinių (asmeninių) veiksnių.
 • Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai, kurie daro įtaką- kultūra, klasė, įtakos grupė ir šeima.
 • Vidiniai veiksniai yra susiję su vartotojo asmenybe. Prie jų priskiriami psichologiniai veiksniai, t.y. poreikis, suvokimas, patirtis, nuomonė.
 • Šių veiksnių įvertinimas naudingas efektyviam pirkėjų poreikių tenkinimui ir jų aptarnavimui.
 • Prie išorinių veiksnių priskyrėme ir marketingo komplekso elementus: prekę, kainą, vietą ir rėmimą, kurie taip pat daro įtaką vartotojo pirkimo elgsenai.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki