Organizacijos kultūra

Kas yra organizacijos kultūra?

Organizacijos kultūra - visiems organizacijos nariams bendrų (nors garsiai neįvardintų) požiūrių rinkinys.

Kultūra reguliuoja individualų ir kolektyvinį elgesį.

Kultūrą sudaro esminės:

 • Nuostatos ir vertybės - kas yra gerai ir kas blogai, kas yra gražu ir kas negražu, ir pan.
 • Normos - kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip žiūrėti į tam tikrus klausimus ir pan.

Bruožai

 • Organizacija turi savo kultūrą, net jei jos niekas nekūrė
 • Žmonių veiksmai dažnai nėra „jų pačių“, tačiau nulemti siekio pritapti („dėl kompanijos“)
 • Kultūra daro įtaką priimamiems sprendimams
 • Jei lyderiai nesuvokia supančios kultūros, tai kultūra valdo juos pačius
 • Didžiausia problema lyderiams – jiems tenka slopinti savo pačių kultūrą
 • Klasikinė organizacijos kultūros kaitos taktika – sušildymas, mąstymo restruktūravimas per pokyčių agentą, įšaldymas

Strategijos ir kultūros sąveika

 • Egzistuojanti kultūra yra anksčiau įgyvendintų sprendimų ir įvykusių įvykių rezultatas, lemiantis, kaip organizacija galvoja ir veikia
 • Jei kultūra nerems naujos strategijos, ji nebus įgyvendinta
 • Nauji strateginiai sprendimai bando nukreipti organizacijos kultūrą į planuojamų rezultatų pasiekimą
 • Tikroji kaitos užduotis – pakeisti organizacijos kultūrą

Organizacijos kultūros veiksniai

 • Neapibrėžtumo vengimas (tvarka/chaosas)
 • Valdymo atstumas (egalitarizmas/kastų hierarchija)
 • Socialumo poreikis (individualizmas/kolektyvizmas)
 • Dėmesio prioritetai (rezultatai/santykiai)
 • Tikslų ribos (trumpalaikiai/ilgalaikiai)

Dvi kultūros

 1. Pirma
  • Nekvalifikuoti pavaldiniai
  • Primestas strateginis planavimas
  • Kaip gauti pakankamai lėšų?
  • Kaip įtikinti?
  • Kaip neišsiplepėti?
  • Kaip apeiti įstatymus?
 2. Antra
  • FIXME

Kultūros keitimo sąlygos

 • Egzistuoja arba sukuriama gili krizė (atsiranda poreikis keisti kultūrą)
 • Ateina nauji vadovai (prisitaikymas prie naujo lyderio)
 • Jauna ir maža organizacija (nesustabarėjusi)
 • Silpna organizacijos kultūra (galimybė stiprinti norima kryptimi)

4)

Lyderio vaidmuo kultūros keitime

 • Vadovai viešai demonstruoja, kokia kultūra yra vertinama ir gerbiama (pvz., vadovų reakcija į krizines situacijas)
 • Vadovai rodo kultūrą atitinkančio elgesio pavyzdį
 • Skatinami darbuotojai už kultūrą atitinkantį elgesį kaip ir už individualius techninius gebėjimus
 • Kultūrą atitinkantis elgesys yra įtrauktas į veiklos vertinimo kriterijus
 • Siūlomi kultūrą atitinkančio elgesio mokymo seminarai
 • Kultūros auditas padės kultūros pakeitimui
 • Fizinės aplinkos priderinimas naujai kultūrai

Besimokančios organizacijos bruožai

 • Bendra vizija
 • Senojo mąstymo ir šablonų atsisakymas
 • Tarpusavio santykiai viduje ir su aplinka
 • Atviras bendravimas be suvaržymų
 • Siaurų interesų sutaurinimas iki bendrų

Komandinės kultūros sampratos

 1. Asmeniniu pasirinkimu paremta sąjunga (psichologinis požiūris)
 2. Bendromis santykių vertybėmis paremta sąjunga (socialinis požiūris)
 3. Bendrų užduočių ir pastangų suvokimu paremta sąjunga (profesionalaus verslo požiūris)
 4. Savirealizacija bendroje struktūroje (tobulėjimo požiūris)

Dar

 • Socialinių sistemų pusiausvyra
 • Organizacijos kultūros tipai
 • Kontrolės apimtis organizacijoje
 • McClelland'o poreikių teorija
 • Kultūros iššūkis vadovui 5)
 • Žmones telkianti lyderystė
 • Valdymas ir lyderystė
4)
© Stephen P. Robbins, 2003.
5)
pagal Edgar’ą Schein'ą
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki