Sprendimų priėmimas

Sprendimų modeliai

 • Racionalus (analitinis)
 • Riboto racionalumo
 • Išankstinių sprendimų
 • Intuityvus
 • Politinis

Racionalus (analitinis) sprendimo modelis

 • Apibrėžti problemą
 • Išsiaiškinti sprendimo kriterijus
 • Pasverti kriterijus
 • Numatyti alternatyvas
 • Įvertinti kiekvieną alternatyvą pagal kiekvieną kriterijų
 • Apskaičiuoti optimalų sprendimą

Problemos supratimas

Problemos apibrėžimas

 • Kuo tiksliau suformuluoti problemos esmę
 • Apibrėžti problemą taip, kad ją būtų galima išmatuoti
 • Apibūdinti problemos padarinius, kuriuos reikia pašalinti

Problemos analizė

 • Surinkti su problema susijusią informaciją (tyrimai, statistika…)
 • Išsiaiškinti visas galimas problemos priežastis (nesupainioti problemos simptomų, priežasčių ir padarinių)
 • Apibrėžti problemos ribas
 • Identifikuoti ankstesnius veiksmus, jų poveikį

Kriterijų ir alternatyvų nustatymas

Kriterijai

 • Objektyvūs
 • Pamatuojami
 • Matavimo kaštai (finansiškai priimtini)
 • Skirtingi „svoriai“

Alternatyvos

 • Nustatytos „iš viršaus“
 • Standartinės
 • Identifikuotos sprendimo metu

Alternatyvų vertinimas

Finansinės įtakos įvertinimas

 • Gyvavimo ciklo kaštai
 • Įdėtų lėšų grįžimas
 • Gyvavimo ciklo kaštai

Rizikingumo įvertinimas

 • Alternatyvos poveikis vidiniam organizacijos funkcionavimui
 • Kitų veikėjų reakcija į atsiradusias aplinkos sąlygas
 • Politinės pasekmės

Pasirinkimas

 • Valinis sprendimas
 • Balsavimas
 • Konsensusas
 • Remiantis objektyviais kriterijais

Socialinis kontekstas, įtraukimas į sprendimą, socialinė įtaka

Socialinė įtaka

 • Normatyvinė socialinė įtaka
 • Informacinė socialinė įtaka
 • Svarbūs kiti

Grupinis mąstymas

 • Susižavėjimas nuomonių sutapimo paieškomis
 • Užgožia realistinį alternatyvių veiksmų vertinimą
 • Neleidžia išreikšti nesutampančių su daugumos ar nepopuliarių požiūriu

Grupinio mąstymo simptomai

 • Grupės nariai reikalauja abejojančių paremti daugumos siūlomą alternatyvą
 • Abejojantieji nutyli savo nuogąstavimus arba netgi patys sumenkina savo abejonių svarbą
 • Grupė narių tylėjimą priima kaip sutikimą

Grupinis pokytis

 • Grupės sprendimai dažnai yra labiau rizikingi, negu atskirų narių
 • Atskiras grupinio mąstymo atvejis
 • Priežastis - atsakomybės išsisklaidymas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki