Morfologija

Kalbos dalys

Kaitomosios ir savarankiškosios:

 • Daiktavardis
 • Būdvardis
 • Skaitvardis
 • Įvardis
 • Veiksmažodis
 • Prieveiksmis

Nekaitomosios;

 1. Nesavarankiškosios:
 • Prielinksnis
 • Jungtukas
 • Dalelytė

2. Jausminnės-vaizdingosios:

 • Jaustukas
 • Ištiktukas

Pirmo lygio antraštė

Jaustukas Ištiktukas

Daiktavardis

Būdvardis

Veiksmažodis

Kitos dalys

Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki