Balsės i, u, y, ū veiksmažodinės kilmės daiktavardžių šaknyse

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Daiktavardžiai, padaryti iš veiksmažodžių, vadinami veiksmažodiniais daiktavardžiais: griuvimas, griuvėsiai, griūtis; skyrimas, skyryba, skirtukas. Šių veiksmažodinių daiktavardžių šaknys skirtingos dėl to, kad jie padaryti iš skirtingų veiksmažodžio formų. Veiksmažodiniai daiktavardžiai, kurių priesagos prasideda balse, padaryti iš būtojo kartinio laiko kamieno, o kurių priesagos prasideda priebalse, padaryti iš bendraties kamieno:

 • griuv-ėsiai – griuvo;
 • griū-tis – griūti;
 • kliuv-imas – kliuvo;
 • kliū-tis – kliūti.

Veiksmažodinės kilmės daiktavardžiai

Priesaginės darybos

Priesaga prasideda priebalse (daiktavardis padarytas iš bendraties)

 • Vy-tuvas – vy-ti
 • Bū-tis – bū-ti
 • Žū-klė – žū-ti
 • Ry-klys – ry-ti

Bet: but-as (: buv-o)

Priesaga prasideda balse (daiktavardis padarytas iš būtojo kartinio laiko)

 • Kūr-ėjas – kūr-ė
 • Siuv-ėjas – siuv-o
 • Griuv-ėsis – griuv-o
 • Skyr-yba – skyr-ė
 • Gyn-imas – gyn-ė
 • Žuv-imas – žuv-o

Galūninės darybos

Turi galūnes -is, -a, -ė

 • Duž-o – dūž-is
 • Kiš-o – kyš-is
 • Skrid-o – skryd-is
 • Skil-o – skyl-ė
 • Muš-ė – mūš-is, mūš-a

Turi galūnes -is, -a ir priešdėlius są-, sam-, san-, at-, ato-, į-, po-

 • Sujud-o – sąjūd-is
 • Sutik-o – santyk-is
 • Atkrit-o – atkryt-is
 • Įmig-o – įmyg-is
 • Įgud-o – įgūd-is
 • Pajut-o – pojūt-is
 • Pasuk-o – posūk-is

Bet: sampuva, sandūlos

Įsidėmėti

 1. Veiksmažodiniai daiktavardžiai išlaiko pamatinio žodžio šaknies rašybą.
 2. Svarbu teisingai nustatyti pamatinį žodį:
  • švytėjimas sudarytas iš švytėjo (netinka švito);
  • sūpuoklės sudarytas iš sūpuoti (netinka supo).
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki