Balsės y, ū antrinių ir mišriųjų veiksmažodžių šaknyse

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Kai antriniai ir mišrieji veiksmažodžiai reiškia lėtai vykstantį, pasikartojantį ar pastangų reikalaujantį veiksmą

Kai antriniai ir mišrieji veiksmažodžiai reiškia lėtai vykstantį, pasikartojantį ar pastangų reikalaujantį veiksmą ir turi priesagas, tai jų šaknies balsės ilgosios y, ū. Antriniai ir mišrieji veiksmažodžiai šaknies balsių kaitos neturi

-auti

Klykauti, dūsauti, džgauti, stūgauti, šūkauti

-uoti

Svyruoti, švytuoti, sūpuoti

-oti

Kyboti, kyšoti, rymoti

Išimtys

Buvoti, vilioti

-soti

Drybsoti, vypsoti, kniūbsoti, pūpsoti, stūksoti

-uriuoti

Knyburiuoti, snyguriuoti, lūkuriuoti, snūduriuoti, sūkuriuoti

Išimtys

Muturiuoti

-ėti

Atsidūsėti, glūdėti, klūpėti, ryšėti, tylėti

Išimtys

Turėti, tupėti, krutėti, judėti, žibėti, tikėti

Reiškia neilgai trunkantį veiksmą

Reiškia neilgai trunkantį veiksmą.

pa- ir -ėti

Pabrydėti (brido); pakylėti (kilo); palypėti (lipo); palūkėti (laukė); pasūpėti (supo)

Išimtys

Pakrutėti

Pastaba

Priesagos -ėti nepainioti su -inėti: ritinėti, slidinėti, klupinėti, lupinėti

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki