Balsių i, ū rašyba pirminių veiksmažodžių šaknyse

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Pagrindinėse formose neturi šaknies balsių kaitos: šaknies balsė rašoma iš klausos

Pagrindinėse formose neturi šaknies balsių kaitos: šaknies balsė rašoma iš klausos.

pppavyzdžiai

kišti, riša, rišo; cypti, cypia, cypė; lupti, lupa, lupo; ūžti, ūžia, ūžė

Pagrindinėse formose turi šaknies balsių kaitą

Esamojo ir būtojo kartinio laiko šaknies balsė rašoma vadovaujantis taisyklėmis.

Taisyklei nepaklūsta: siuva, siuvo

Jei būtojo kartinio laiko III asmens galūnė -o

  • Esamojo laiko šaknies balsės: y, ū
  • Būtojo kartinio laiko šaknies balsės: i, u

Pavyzdžiai

Lyja, lijo; gyja, gijo; byra, biro; šyla, šilo; skyla, skilo; kyla, kilo; pūva, puvo; griūva, griuvo; žūva, žuvo

Jei būtojo kartinio laiko III asmens galūnė -ė

  • Esamojo laiko šaknies balsės: i, u
  • Būtojo kartinio laiko šaknies balsės: y, ū

Pavyzdžiai

Skiria, skyrė; pina, pynė; gina, gynė; kuria, kūrė; dumia, dūmė; pučia, pūtė; tupia, tūpė

Taisyklių tinkamumas

Šios taisyklės tinka:

  • Tik pirminiams veiksmažodžiams.
  • Tik turintiems pagrindinėse formose šaknies balsių kaitą.
  • Tik balsių i, ū rašybai patikrinti.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki