Priesagų -imas ir -ymas rašyba

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Veiksmų, būsenų ir veiksmo rezultatų pavadinimus reiškiantys daiktavardžiai su -imas, -ymas daromi iš būtojo kartinio laiko.

 • ėjo – ėjimas,
 • kūrė – kūrimas,
 • prašė – prašymas,
 • lipdė – lipdymas

-imas ar -ymas?

Kurią priesagą rašyti – -imas ar -ymas, – rodo bendraties kamienas.

-imas

Priesagą -imas rašome, kai:

Bendratyje nėra priesagos "-y-"

 • klausti, klausia, klausė – klausimas;
 • kurti, kuria, kūrė – kūrimas;
 • gyti, gyja, gijo – gijimas;

Nors ir bendratyje ir yra priesaga "-y-", bet esamojo laiko galūnė "-a"

Veiksmažodis pirmosios asmenuotės.

 • liudyti, liudija, liudijo – liudijimas;
 • padalyti, padalija, padalijo – padalijimas;
 • pelyti, pelija, pelijo – pelijimas.

-ymas

Priesagą -ymas rašome, kai bendratyje yra priesaga -y- ir esamojo laiko galūnė -o (veiksmažodis trečiosios asmenuotės).

 • skaityti, skaito, skaitė – skaitymas;
 • rašyti, rašo, rašė – rašymas;
 • klausyti, klauso, klausė – klausymas;
 • valgyti, valgo, valgė – valgymas.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki