Priesagų -oti, -uoti rašyba

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Kai neaišku, kurią priesagą rašyti – -oti ar -uoti, reikia žiūrėti būtojo kartinio laiko priesagos.

-avo

Jei yra -avo, kitose formose rašoma -uoti:

 • važiuoti, važiuoja, nes važiavo;
 • dejuoti, dejuoja, nes dejavo;
 • dainuoti, dainuoja, nes dainavo;
 • šuoliuoti, šuoliuoja, nes šuoliavo;
 • meluoti, meluoja, nes melavo;
 • sportuoti, sportuoja, nes sportavo.

-ojo

Jei būtajame kartiniame laike yra priesaga -ojo, kitose formose yra -oti, -oja:

 • nuomoti, nuomoja, nes nuomojo;
 • svajoti, svajoja, nes svajojo;
 • galvoti, galvoja, nes galvojo;
 • žvejoti, žvejoja, nes žvejojo;
 • meškerioti, meškerioja, nes meškeriojo;
 • nešioti, nešioja, nes nešiojo.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki