Priesagų -yti, -ija, -ijo rašyba

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Priesagas -ija, -ijo rašome esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžiuose, kurių bendraties priesaga yra -yti:

 • liudija, liudijo (liudyti);
 • mūrija, mūrijo (mūryti);
 • rūdija, rūdijo (rūdyti).

Pagrindinės veiksmažodžio formos

Liudyti, liudija, liudijo

Išvestinės veiksmažodžio formos ir kitos kalbos dalys iš:

bendraties (-y-)

liudydavo, liudysiu, liudydavęs, liudysiąs, liudysianti, liudytų, liudyk, liudydamas

esamojo laiko (-ij-)

liudijąs, liudijanti, liudijamas, liudijama, liudijant, teliudija

būtojo k. laiko (-ij-)

liudijęs, liudijusi, liudijus

liudijimas

Kiti šias priesagas turintys veiksmažodžiai

 • Akyti, akija, akijo;
 • giedrytis, giedrijasi, giedrijosi;
 • koryti, korija, korijo;
 • šaknyti, šaknija, šaknijo;
 • vilnyti, vilnija, vilnijo;
 • drunyti, drunija, drunijo;
 • geltonyti, geltonija, geltonijo;
 • kirmyti, kirmija, kirmijo;
 • pelyti, pelija, pelijo;
 • trūnyti, trūnija, trūnijo;
 • aikštytis, aikštijasi, aikštijosi;
 • dalyti, dalija, dalijo;
 • gėdytis, gėdijasi, gėdijosi;
 • ginčytis, ginčijasi, ginčijosi;
 • kaulyti, kaulija, kaulijo;
 • kontuzyti, kontuzija, kontuzijo;
 • nuodyti, nuodija, nuodijo;
 • skalyti, skalija, skalijo;
 • vaidytis, vaidijasi, vaidijosi.

Pastaba

Antrinių veiksmažodžių, turinčių pagrindinėse formose -yti, -ija, -ijo, nepainioti su pirminiais, kurie bendraties šaknyje turi y:

 • gyti, gyja, gijo;
 • lyti, lyja, lijo;
 • prigyti, prigyja, prigijo;
 • sulyti, sulyja, sulijo.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki