Avangardizmas

Avangardizmas (dar vadinamas vėlyvuoju modernizmu) prasidėjo 20 a. antroje pusėje. Tai menas, kuris laužė tradicijas ir siūlė naujų permainų. Jis formavosi revoliucingai nusiteikusių menininkų aplinkoje kaip protestas prieš sustabarėjimą.

Kryptys

  • futurizmas (prasidėjo Italijoje)
  • dadaizmas
  • surrealizmas (išlaisvino pasąmonės vizijas, sapnus; atstovas - Salvadoras Dali)
  • ekspresionizmas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki