Bitė Vilimaitė – žymi šiuolaikinė rašytoja, modernios, minimalistinės novelės kūrėja. Apie žmogaus gyvenimą kalba užuominomis, pasakojimo glaustumas sustiprina kiekvieno elemento simbolinę ir metaforinę reikšmę. 2002 – aisiais metais išleista kūrybos rinktinė „Papartynų saulė“, sulaukė didžiulio pripažinimo ir 2003 – aisiais metais buvo apdovanota Nacionaline literatūros premija. Šioje knygoje vaizduojama žmogaus gyvenimo kulminacija ir įstabumo pojūtis, nepavykusio gyvenimo kartėlis. Fragmentiškai papasakota istorija atspindi visą gyvenimą.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki