Impresionizmas

Impresionizmas (pranc. impression - įspūdis) susiformavo XIX a. antrojoje pusėje Prancūzijoje. Terminas pirmiausia buvo pritaikytas dailininkų, o vėliau - ir rašytojų meniniam stiliui apibūdinti. Lietuvą impresionizmo įtaka pasiekia XX a. antrame dešimtmetyje.

Savybės

 1. Ypatinga, paslaptinga veiksmo vieta.
 2. Pirmo įspūdžio svarba.
 3. Praeities vaizdavimas, prisiminimai.
 4. Pagrindinė MEILĖS tema.
 5. Gamta - žmogaus atrama. Gamtos grožis keičiasi. Ji smulkiai aprašoma.
 6. Veikėjo elgesys nemotyvuotas. Veikėjai dinamiški.
 7. Labai svarbu spalva ir jausmai.

Stilius ir sintaksė

 • mėgsta pastraipas. Vienas sakinys - viena pastraipa.
 • būdingi nutylėjimai (…).
 • sakiniai nėra laiko atžvilgiu nuosekliai susieti.

Lietuvių autoriai

 • Šatrijos Ragana („Dėl ko tavęs čia nėra“, „Irkos tragedija“, „Sename dvare“)
 • Ignas Šeinius („Kuprelis“)
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki