Kazys Binkis

Biografija

  • Gimė Lietuvoje, mokėsi daug kur, bet jokio mokslo nepabaigė.
  • Visuomeninio-politinio gyvenimo veikėjas.
  • Žlugus carinei Rusijai, tapo Lietuvos savanoriu, vėliau ėmė mokytojauti. Tuo metu rašė.
  • 1920 m. „Eilėraščiai“ - daugiausiai dėmesio daiktiškai, konkrečiai, dinamiškai, smulkmeniškai gamtai.
  • 1923 m. „100 pavasarių“ - ironiškas požiūris į pasaulį, neigia sustabarėjimą, aukštinamas veržlumas, jaunystė. Nebelieka epitetų. Vyrauja daiktavardžiai, veiksmažodžiai, šnekamosios kalbos intonacijos.
  • 1928 m. stilius keičiasi - „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“. Grįžtama prie raiškos paprastumo. Taip atsiskleidžia švietėjiškas polėkis.
  • Vėliau tas pats stilius išlieka „Atžalyne“ (1937), poemoje „Jonas pas čigonus“ (1937).
  • Paskutinė drama „Generalinė repeticija“ - jau „minties teatro“ pradžia.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki