Keturvėjininkai

 • 1921 m. pasirodė naujo tipo kūrinių keistais pavadinimais.
 • Jų bendraminčiai autoriai Binkis, Butkų Juzė, Šemerys, Petras Tarulis susibūrė į literatūrinę grupę.
 • Ši grupė 1922 m. išleidžia pirmąjį leidinį - „Keturių vėjų pranašą“.
 • Gretas papildė nauji nariai: Juozas Tysliava, Antanas Rimvydis, Juozas Žengė.
 • Be „Pranašo“ pasirodė dar trys „Keturių vėjų“ numeriai. Juose buvo:
  • pašiepiamas visuomenės snaudulys, apėmęs lietuvių literatūrą;
  • šaipomasi iš simbolistų;
  • juokiamasi iš poetinio žodyno ir noro į kūrybą žiūrėti kaip į šventą aktą.
 • Daugiausia Keturvėjininkai rėmėsi futuristų idėjomis.

Futurizmas

XX a.pr. avangardistinio meno kryptis. Jos teorijoje raginama:

 • atmesti tradicijas ir praeities vertybes,
 • maištauti prieš nusistovėjusias gyvenimo normas ir etikos taisykles,
 • kurti naują pasaulio viziją, besiremenčią urbanizmu, technicizmu, dinamiškumu.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki