Poezijos modernėjimas 20 a. antrojoje pusėje

Poetų karta, kuri debiutavo 20 a. septintojo dešimtmečio pradžioje, siekė modernizuoti poeziją. Poetai (S. Geda, J. Juškaitis, M. Martinaitis, J. Vaičiūnaitė, T. Venclova, V.P. Bložė) neskelbė bendrų programų - juos vienijo noras keistis, atsinaujinti.

Poetai vengė perdėto jausmingumo, gražių žodžių, atkreipė dėmesį į kasdienybę ir šnekamąją kalbą. Kita vertus, poezija išlaikė tęstinumą - ji ir toliau kalbėjo apie svarbiausius egzistencijos klausimus.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki