Šatrijos Ragana

Žymiausias Šatrijos Raganos kūrinys yra apysaka „Sename dvare“ (1922 m.) Ši rašytoja sukūrė sudėtingesnių veikėjų charakterius, gilinosi į jų vidinį pasaulį. Jos veikėjai dvasingi, puoselėjantys tautinius idealus, mylintys gamtą, muziką, grožį, labai religingi. Sudėtingesnis ir šios rašytojos stilius, jis yra romantinis, impresionistinis ir kartais realistinis.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki