Vanda Juknaitė

Vanda Juknaitė (g. 1949 m.) yra šiuolaikiė rašytoja - prozininkė. Juknaitė parašė romaną „Šermenys“, apysaką „Stiklo šalis“, dramą, eseistikos knygą „Išsiduosi balsu“.

"Stiklo šalis"

Apysakos „Stiklo šalis“ tema - dramatiškas moters pasiaukojimas, kurio niekas neįvertina. Kūrinio pavadinimas turi perkeltinę prasmę. „Stiklo šalis“ - tai moters, motinos pasaulis, panašus į šaltą, uždarą, trapią erdvę, kurioje dūžta žmogaus viltys.

Veikėjų mažai. Tai moteris su dviem vaikais ir jai priešiški asmenys - vyras bei gydytojas. Visi veikėjai neturi vardų, nes autorei svarbu papasakoti tipišką situaciją. Veiksmo laikas yra dramatiškas - tai metas, kai žmonės, gindami nepriklausomybę, naktimis budėdavo prie parlamento ir televizijos. Pasakojama fragmentiškai, veiksmas komponuojamas nuotrupomis, scenomis, montažo principu.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki