Žanras ir funkcinis stilius

Žanrai

 • straipsnis
 • esė 1)
  • Turinys:
   • Reiškiama sava patirtis, savi jausmai, emocijos ir kt.;
   • Polemika su nusistovėjusiomis normomis;
   • Naudojami kultūriniai kontekstai;
   • Išvados būna daugiau kaip prielaidos;
   • Mintys argumentuojamos paralelėmis, aliuzijomis, užuomenomis, paradoksais.
  • Raiška:
   • Pasakojama pirmu asmeniu;
   • Apstu metaforų ir palyginimų;
   • Naudojamas intelektualus žodynas;
   • Neretai ironizuojama;
   • Daugybė eliptiškumo atveju;
   • Nedidelė apimtis;
   • Laisva kompozicija, daug perėjimų nuo vieno atvejo prie kito.
 • laiškas

Funkciniai stiliai

 • Publicistinis - 1) kalbama visuomenei aktualia tema; 2) aiškus kalbančiojo požiūris (atpažįstame iš pirmojo asmens „aš“); 3) kalbos dalykiškumas derinamas su vaizdingumu (vartojamos meninės priemonės).
 • Buitinis - 1) vartojamas kasdienėje kalboje; 2) kalba – šnekamoji (santrumpos, žargonai, pertarai, frazeologizmai ir pan.).
 • Administracinis - 1) šabloniškumas (lentelės, tam tikra išvaizda, forma, pvz.: prašymo forma ar pan.), standartiškumas; 2) dalykiška kalba ; 3) vartojamos klišės (pvz.: atsižvelgdama į; remdamasis liudininko parodymais; atleisti iš darbo ir pan.)
 • Meninis - 1) meniška kalba (daug meninių priemonių); 2) kūrinio tikslas - suteikti estetinį pojūtį, paveikti jausmus ir pan.
 • Mokslinis - 1) vartojami terminai ir tarptautiniai žodžiai; 2) kalba dalykiška, „sausa“, nėra meninių priemonių.
1)
Dalis informacijos iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki