Logaritmai

Rodiklis laipsnio, kuriuo reikia pakelti skaičių a, norint gauti skaičių b, vadinamas to skaičiaus logaritmu.

2^x = 7, x = log_2 7

2^x = 8, x = log_2 8 = 3

a^x = b, x = log_a b (a > 0, a <> 1, b > 0)

Logaritmas, kurio pagrindas lygus 10, vadinamas dešimtainiu logaritmu.

log_10 b = lg b

Logaritmas, kurio pagrindas yra skaičius e (e approx 2,718...), vadinamas natūraliuoju (natūriniu) logaritmu.

log_e b = ln b

Savybės ir tapatybės

Pagrindinė logaritmo tapatybė

a^{log_a b} = b, pvz.:

7^{log_7 3} = 3

Dar keletas tapatybių

log_a a = 1, pvz.:

log_3 3 = 1

log_a 1 = 0, pvz.:

log_147 1 = 0

Sandaugos logaritmas

log_a (b*c) = log_a b + log_a c, pvz.:

log_2 5 + log_2 3 = log_2 (5*3) = log_2 15

Dalmens logaritmas

log_a {b/c} = log_a b - log_a c, pvz.:

log_2 40 - log_2 5 = log_2 {40/5} = log_2 8 = 3

Laipsnio logaritmas

log_a b^k = k * log_a b, pvz.:

  • log_5 7^2 = 2 * log_5 7
  • log_2 8 = log_2 2^3 = 3 * log_2 2 = 3*1 = 3
  • log_2 (-7)^4 = 4 * log_2 |7|
  • log_2 (-7)^3 - neegzistuoja

Logaritmo pagrindo keitimas

  • log_a b = {log_m b} / {log_m a}
  • log_{a^k} b = {1/k} * log_a b
  • log_a b = 1/{log_b a}
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki