Rodiklinės lygtys ir nelygybės

Rodiklinės lygtys

Rodikline lygtimi vadinama lygtis, kurios kintamasis yra laipsnių rodiklyje.

Sprendimo būdai:

 • grafinis
 • suvedant prie vienodo laipsnio pagrindo
 • iškeliant prieš skliaustus bendrą dauginamąjį su kintamuoju
 • naudojant keitinį
 • dalijant iš to paties reiškinio

Bendro dauginamojo su nežinomuoju kėlimas prieš skliaustus

3^x - 2 * 3^{x-2} = 63

1)

 • 3^x - 2 * 3^x * 3^{-2} = 63
 • 3^x (1 - 2*{1/9}) = 63
 • 3^x * {7/9} = 63, dauginame iš 9/7
 • 3^x = 81
 • 3^x = 3^4
 • x = 4

2)

 • 3^{x-2} (3^2 - 2) = 63
 • 3^{x-2} * 7 = 63
 • 3^{x-2} = 9
 • 3^{x-2} = 3^2
 • x = 4

Rodiklinės lygties suvedimas į kvadratinę įvedant naują kintamąjį (keitinį)

1)

7^{2x} - 8 * 7^x + 7 = 0

 • t = 7^x
 • t^2 - 8t + 7 = 0
 • D = 64 - 28 = 6^2
 • t_1 = {8-6}/2 = 1, t_2 = 14/2 = 7
 • 7^x = 1, x = 0
 • 7^x = 7, x = 1

Ats.: 0; 1.

2)

2^{2+x} - 2^{2-x} = 15

 • 2^2 * 2^x - 2^2 * 2^{-x} - 15 = 0
 • 4 * 2^x - 4/{2^x} - 15 = 0
 • t = 2^x
 • 4t - 4/t - 15 = 0, dauginame iš t
 • 4t^2 - 15t - 4 = 0
 • t_1 = 4, t_2 = -{1/4}
 • 2^x = 4, x = 2
 • 2^x = -{1/4}, varnothing

Ats.: 2.

Rodiklinės lygties narių dalijimas iš to paties reiškinio (homogeninės)

2^{2x} - 6^x = 2 * 3^{2x}

 • 2^{2x} + 2^x + 3^x - 2 * 3^{2x} = 0, dalijame iš 3^{2x}
 • {2^{2x}}/{3^{2x}} + {2^x * 3^x}/{3^{2x}} - {2 * 3^{2x}}/{3^{2x}} = 0
 • (2/3)^{2x} + (2/3)^x - 2 = 0
 • t = (2/3)^x
 • t^2 + t - 2 = 0

Ats.: 0.

Rodiklinės nelygybės, suvedamos į kvadratinę

25^{2x - 2} + 125 < 30 * 5^{2x-2}

 • t = 5^{2x-2}
 • t^2 - 30t +125 < 0
 • t_1 = 25, t_2 = 5

Rodiklinės nelygybės sprendinių grafikas (nuo 5 iki 25)

 • t in delim{lbracket}{5; 25}{rbracket}
 • 5 < 5^{2x-2} < 25
 • 5 > 1, 5^1 < 5^{2x -2} < 5^2
 • 1 < 2x - 2 < 2
 • 3 < 2x < 4, 1.5 < x < 2

Ats.: x in delim{lbracket}{1.5; 2}{rbracket}

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki