Skaičiai

Standartinė išraiška

Standartinė išraiška: x * 10y, x ∈ (0; 10)

Pavyzdys: 23000 = 2.3 * 104

Periodinės trupmenos vertimas paprastąja

Pavyzdžiai

Pirmas pavyzdys

 • 0.(7) reikia paversti paprastąja.
 • 0.(7) = 1x
 • 7.(7) = 10x
 • 10x - 1x = 7.7 - 0.7 = 7, 9x = 7
 • x = 7/9

Antras pavyzdys

 • 35.(26) reikia paversti paprastąja.
 • 35.(26) = 1x
 • 3526.(26) = 100x (didiname tiek, kad skliaustuose vėl būtų tie patys skaitmenys)
 • 100x - 1x = 3526.(26) - 35.(26) = 3491, 99x = 3491
 • x = 3491/99 = 35{26/99}

Dvi papildomos savybės

 • Grynoji periodinė trupmena (tokia, kurioje prieš kablelį nėra skaičiaus) lygi tokiai paprastajai trupmenai, kurios skaitiklis lygus periodui, o vardiklis - skaičiui, turinčiam tiek devynetų, kiek periode yra skaitmenų, pavyzdžiui:
  • 0.(63) = 63/99
 • Mišrioji periodinė trupmena lygi tokiai paprastajai trupmenai, kurios skaitiklyje parašytas skaičius lygus tarp kablelio ir antrojo periodo bei skaičiaus tarp kablelio ir pirmojo periodo skirtumui. Vardiklyje rašomas skaičius, turintis tiek devynetų, kiek skaitmenų yra periode, ir pridedama tiek nulių, kiek skaitmenų yra tarp kablelio ir pirmojo periodo, pavyzdžiui:
  • 0.5(4) = {54-5}/90 = 49/90
  • 0.782(31) = {78231 - 782}/99000 = 77449/99000

DBD ir MBK

Didžiausias bendrasis daliklis (DBD)

:!:ipc.lt, Creative Commons netaikomas.

Dviejų skaičių didžiausiuoju bendruoju dalikliu vadinamas didžiausias natūralusis skaičius, iš kurio dalijasi kiekvienas tų skaičių.

Ieškodami dviejų skaičių didžiausiojo bendrojo daliklio:

 1. Tuos skaičius išskaidome pirminiais dauginamaisiais;
 2. Randame skaidinių visus bendrus pirminius dauginamuosius;
 3. Apskaičiuojame bendrų pirminių dauginamųjų sandaugą.

Pavyzdys

Randame DBD (160; 75):

160 2
80 2
40 2
20 2
10 2
5 5
1 1
75 3
25 5
5 5
1 1

DBD (160; 75) = 5


Mažiausias bendrasis kartotinis (MBK)

:!:ipc.lt, Creative Commons netaikomas.

Dviejų skaičių mažiausiuoju bendruoju kartotiniu vadinamas mažiausias skaičius, kuris dalijasi iš kiekvieno tų skačių.

Ieškodami dviejų skaičių mažiausiojo bendrojo kartotinio:

 1. Tuos skaičius išskaidome pirminiais dauginamaisiais;
 2. Vieno jų skaidinį papildome trūkstamais kito skaidinio dauginamaisiais;
 3. Apskaičiuojame gautų dauginamųjų sandaugą.

Pavyzdys

Randame MBK (160; 75):

160 2
80 2
40 2
20 2
10 2
5 5
1 1
75 3
25 5
5 5
1 1

MBK (160; 75) = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 5 * 3 * 5 = 2400

Nulis

Nulis - lyginis skaičius.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki