Skaičių sekos

Skaičių seka vadinama skaitinė funkcija f(n), apibrėžta natūraliųjų skaičių aibėje.

delim {lbrace} {a_n} {rbrace} (n - elementų skaičius)

Reiškimo būdai

Analizinis būdas

Analizinis būdas, kai duota n-tojo nario formulė, pagal kurią galima apskaičiuoti bet kurį sekos narį

a_n = n/{n+1}

a_1 = 0,5; a_2 = 2/3; a_k = k/{k+1}

Rekurentinis būdas

Rekurentinis būdas, kai nurodžius vieną arba kelis pirmuosius sekos narius, visi kiti jos nariai apskaičiuojami iš pirmesnių pagal nurodytą taisyklę (dažniausiai formulę)

a_1 = 1; a_2 = 1

a_n = a_{n-1} + 2*a_{n-2}, n >= 3

Žodinis būdas

Žodinis būdas - sekai apibrėžti taisyklė nusakoma žodžiais, pvz.:

Parašyti 0,(2) artinių su trūkumu seką.

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: 0,2; 0,22; 0,222; 0,222; ...

Rūšys

Didėjanti

delim {lbrace} {a_n} {rbrace}: 2; 4; 6; 8; 10

Mažėjanti

delim {lbrace} {b_n} {rbrace}: -10; -11; -12; -13

Pastovioji

delim {lbrace} {c_n} {rbrace}: pi; pi; pi; pi; pi

Kita

Nei didėjanti, nei mažėjanti, nei pastovioji.

delim {lbrace} {d_n} {rbrace}: -1; 2; -3; 4; -5; 6; -7

Grafikas

a_n = 5-n

:matematika:sekos_grafikas.png

Grafiko taškai nėra sujungti, nes n in N, taigi „tarpinių“ rezultatų nėra. Dėl tos pačios priežasties grafikas yra tik dešinėje pusėje.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki