Stereometrija

:!: Nurašyta iš sąsiuvinio, medžiagą padiktavo mokytoja, tikslus autorius nežinomas, Creative Commons netaikomas.

Stereometriniai kūnai

Tetraedras

Tetraedras - tai piramidė iš lygiakraščių trikampių.

Daugiau: http://lt.wikipedia.org/wiki/Tetraedras

Briaunainiai ir jų pjūviai

Geometrinis kūnas, apribotas plokščiaisiais daugiakampiais, vadinamas briaunainiu. Briaunainio sienos - tai daugiakampiai, iš kurių sudarytas briaunainis. Briaunos - tų daugiakampių kraštinės. Viršūnės - briaunų galai. Įstrižainės - atkarpos, jungiančios dvi viršūnes, esančias vienoje sienoje.

Briaunainio pjūviu vadinamas daugiakampis, kurio kraštinės kerta briaunainio sienas ir kurio (pjūvio) visose pusėse yra to briaunainio taškų.

Pjūvio braižymas

Braižant pjūvį, reikia:

 1. Nusakyti kertančią plokštumą vienu iš šių būdų
  • Trimis taškais, nesančiais vienoje tiesėje (FIXME brėžinys)
  • Dviejomis susikertančiomis tiesėmis (FIXME brėžinys)
  • Tiese ir joje nesančiu tašku (FIXME brėžinys)
  • Dviem lygiagrečiomis tiesėmis (FIXME brėžinys)
 2. Rasti kertančios plokštumos susikirtimą su briaunainio paviršiumi
  1. Rasti briaunainio briaunų ir pjūvio plokštumos susikirtimo taškus
  2. Nubrėžti atkarpas, jungiančias du rastus tos pačios sienos taškus

Prizmės įstrižinis pjūvis

Prizmės įstrižiniu pjūviu vadiname pjūvį, gautą kertant prizmę plokštuma, einančia per dvi vienoje sienoje nesančias šonines briaunas.

FIXME brėžinys

Trijų statmenų teorema

Jei plokštumos tiesė yra statmena pasvirąjai, tai ji statmena ir pasvirosios projekcijai toje plokštumoje.

FIXME pavyzdys su brėžiniu

Jei plokštumos tiesė yra statmena pasvirosios projekcijai toje plokštumoje, tai ta tiesė yra statmena ir pasvirąjai.

Stačiakampio gretasienio įstrižainės savybė

a^2 + b^2 + c^2 =d^2

kai a, b, c - stačiakampio gretasienio briaunos, d - įstrižainė

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki