Tekstiniai uždaviniai

Pavyzdys nr. 1

Sąlyga

Jonas ir Petras, dirbdami kartu, nupjautų žolę per 6 valandas. Jonas, dirbdamas vienas, nupjautų žolę 5 val. greičiau nei Petras. Per kiek laiko nupjautų žolę Jonas ir Petras, jei dirbtų po vieną?

Sprendimas

 • x - per kiek nupjautų Jonas
 • y - per kiek nupjautų Petras

x - y = 5

 • Jono per 1 val. padaromas darbas - 1/x
 • Petro per 1 val. padaromas darbas - 1/y

1/y + 1/x = 1/6

(Jonas ir Petras per 1 val. padaro 1/6 darbo)


delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{x - y = 5}{1/y + 1/x = 1/6}}}{}


 • x = y + 5
 • 1/y + 1/{y+5} = 1/6
 • {2y + 5}/{y(y+5)} = 1/6
 • 6(2y + 5) = y(y + 5)
 • 12y + 30 = y^2 + 5y
 • y^2 - 7y - 30 = 0
 • D = 49 + 4*30 = 13^2
 • y_1 = {7-13}/2 < 0, netinka
 • y_2 = {7+13}/2 = 10
 • x = y + 5 = 10 + 5 = 15

Ats.: 10 h ir 15 h.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki