Trigonometrinių funkcijų išvestinių skaičiavimo formulės

Sinuso išvestinė

(sin x) prime = sin prime x = cos x

ACHTUNG!!! Šito ir kitų nesumaišyti su trigonometrinių funkcijų išvestinėmis, pvz. (sin 5x) prime reikėtų skaičiuoti visai kitaip:

(sin 5x) prime = cos5x * (5x) prime, o bendrai - (sin u) prime = cos u * (u) prime (žr. Sudėtinių funkcijų išvestinių skaičiavimo formulės)

Kosinuso išvestinė

(cos x) prime = cos prime x = -sin x

Tangento išvestinė

(tg x) prime = tg prime x = 1/{cos^2 x}

Kotangento išvestinė

(ctg x) prime = ctg prime x = - 1/{sin^2 x}

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki