Trikampiai

Trikampių tipai

Lygiakraštis

S={a^2*sqrt{3}}/4

h={a*sqrt{3}}/2

R={a*sqrt{3}}/3

r={a*sqrt{3}}/6

Lygiašonis

n/a

Statusis

n/a

Bukasis, smailusis

n/a

Kaip sužinoti, ar trikampis gali egzistuoti

Žinodami kraštinių ilgius arba taškų koordinates.

Taisyklė pagal kurią galima sužinoti ar trikampis egzistuoja :

a+b>c

a+c>b

b+c>a

O taip pat galime sužinoti koks tai trikampis: smailas, bukas, status.

Smailas trikampis Bukas trikampis* Status trikampis**
a^2+b^2>c^2 ir a^2+b^2<c^2 arba a^2+b^2=c^2 arba
a^2+c^2>b^2 ir a^2+c^2<b^2 arba a^2+c^2=b^2 arba
b^2+c^2>a^2 ir b^2+c^2<a^2 arba b^2+c^2=a^2 arba

a,b ir c - trikampio kraštinės

*Žinome, kad tik vienas kampas turi buti bukas, o kiti smaili, todėl tik vienos kraštinės kvadratas turi buti didesnis už kitų dviejų krašinių kvadratų sumą.

*Žinome, kad tik vienas kampas turi buti status, o kiti smaili, todėl galime naudotis pitagoro teorema.

  • Žinodami visas tris kraštines galime sužinoti trikampio plotą (Herono formulė) : S=sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} p - pusperimetris: p={a+b+c}/2
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki