Kas čia yra?

Apie "Protą"

Šiame wiki tinklapyje yra sukaupta (ir vis dar kaupiama) įvairių mokykloje ir kitur mokomų dalykų teorinė medžiaga, skirta brandos egzaminams pasiruošti ir norint reikiamu metu rasti reikiamą informaciją.

Iš kur medžiaga?

Medžiagą susirašau , ir tikiuosi, kad kiti taip pat ją papildys ar ištaisys galimas klaidas. Visos žinios - perfrazuoti ir suklasifikuoti užrašai iš sąsiuvinių, vadovėlių, knygų ir interneto. Jei tik įmanoma, stengiuosi nurodyti šaltinį, kad a) autorius neįsižeistų ir b) skaitytojas galėtų pastarąjį šaltinį susirasti ir juo pasinaudoti pats.

Vagiate?

Tikrai ne. Stengiuosi nepažeisti kitų žmonių teisės į jų pačių kūrinį (tekstą, uždavinį ir pan.)

O kur navaras?

Nėra! Tikslas - pasiruošti valstybiniams egzaminams ir padėti kitiems padaryti tą patį, taip pat - turėti „viską“ vienoje vietoje.

Wiki?

Wiki pasirinktas dėl labai paprastos sintaksės, didelių ir išplečiamų galimybių bei asmeninės meilės šiai technologijai. Taip pat tokiu būdu paliekama galimybė pačiam tinklapio naudotojui (ne man) papildyti ar pakeisti čia esančią informaciją.

Licencija ir autorinės teisės

Jei nenurodyta kitaip, šiame tinklapyje esančiai medžiagai taikoma Creative Commons Attribution 2.5. Tai reiškia, kad:

  • nė vienas šio tinklapio kūrėjas, jį pildantis, modifikuojantis ar kitaip su tinklapiu susijęs žmogus NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS už medžiagos kokybę, teisingumą ar tinkamumą konkrečioms sąlygoms
  • jūs galite kopijuoti, platinti, demonstruoti, modifikuoti bei parduoti šią medžiagą, jei nurodote jos šaltinį (http://protas.pypt.lt/ adresą)

Anglišką šių trumpų taisyklių versiją galite rasti čia, perskaityti visą anglišką licencijos tekstą - čia, o sužinoti daugiau apie Creative Commons - čia.

Kontaktai

Prašau kreiptis su pasiūlymais ir pretenzijomis.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki