Alkanų cheminės savybės

Radikalinio pakeitimo reakcijos

Oksidacijos reakcijos

Terminis alkanų skaldymas

Šiai reakcijai dar reikalingas katalizatorius ir tinkamiausiais yra Ni

Izomerizacija

Metano konversija

Alkanų gavimas

Pramonėje

  1. Iš gamtinių dujų
  2. Iš smalkių ir vandenilio

Laboratorijoje

  • Alkinų, alkenų katalitinis hidrinimas

  • Viurco reakcija

Metano panaudojimas

Metanas - gamtinės dujos. Iš metano gaunamas metanolis, acto rūgštis, sintetinis benzinas, tirpikliai.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki