Organinė chemija

Turinys remiasi šia literatūra:

  1. Organinė chemija/G.Rudzytis, F.Feldmanas. - Kaunas: Šviesa, 1992.
  2. Organinė chemija/L.Ryan. - Vilnius: Alma littera, 2002.
  3. Organinė chemija/A.Stanišauskaitė. - Kaunas: Technologija, 2002.

Skyriaus turinys pilnai atitinka ir šiek tiek pranoksta Valstybinio egzamino programą.

Organinių junginių klasių apibendrinamoji lentelė

Temos

Sotieji angliavandeniliai

Alifatiniai nesotieji angliavandeniliai

Aromatiniai angliavandeniliai

Alkoholiai

Karboniliniai junginiai

Riebalai ir esteriai

Angliavandeniai

Aminai ir aminorūgštys

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki