Alkenų cheminės savybės

Prisijungimo reakcijos

Halogeninimas

Alkanai šviesoje prisijungia halogenus dvigubo ryšio nutraukimo sąskaita. Tai kokybinė dvigubo ryšio atpažinimo reakcija:

Hidratacija. Etanolio ir antrinio alkoholio gavimas

Veikiant vandeniu ir sieros rūgštimi eteną, gaunamas pirminis alkoholis etanolis:

tuo tarpu hidratuojant kitus junginius gaunami antriniai arba tretiniai alkoholiai.

Oksidacijos reakcijos

Degimas

Analogiškai alkanams, pilnai sudegant alkenams susidaro anglies dioksidas, nepilnai - monoksidas (smalkės).

Epoksietano susidarymas

Tai labai svarbi pramonėje reakcija, kurios metu gaunama daugelių medžiagų sintezei reikalinga žaliava epoksietanas.

Nepilna oksidacija

Alkenus oksiduojant šarminiu kalio permanganatu susidaro dioliai (junginiai su dviem hidroksilo grupėm):

Alkenų gavimas

  • Alkanų dehidrinimas

  • Alkanų krekingas

Žr. alkanų chemines savybes

  • Alkinų hidrinimas

  • Alkoholių dehidratacija

+ H_{2}O

Alkoholių dehidratacija vyksta pagal Zaicevo taisyklę (žr. alkoholius)

  • Monohalogenintą alkaną lydant su KOH

  • Dihalogenintą alkaną veikiant Zn arba Mg

Alkenų panaudojimas

Iš eteno gaunamas epoksietanas, kuris yra daugelio medžiagų sintezės žaliava. Epoksieteno molekulės ciklas labai įtemptas, todėl ji reaktyvi. Pvz. iš epoksietano gaunamas etandiolis - antifrizas.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki