Alkanų uždaviniai

 1. Parašykite visus galimus oktano izomerus, kai juose yra po du skirtingus radikalus.
 2. Įrašykite grandinės augimo fragmentą:
 3. Šeima balandžio mėnesį sunaudojo 20 m^3 gamtinių dujų, turinčių 89,6% metano. Kiek kg metano buvo sunaudota?
 4. Paveikus 112 mL dujinio sotaus angliavandenilio chloro dujomis, susidariusį vandenilio chloridą neutralizavo 7,26 mL 10% natrio 6armo tirpalo, kurio tankis 1,1 g/mL. Nustatykite, kiek atomų vandenilio buvo pakeista chloru.
 5. Pilnai sudeginus 179,2 L propano dujų, išdžiovinti produktai suleisti į 628 mL 35% kalkinį vandenį, kurio tankis 1,01 g/mL. Ištirpo tik 25% degimo produktų. Kokia druska ir kiek molių bei gramų jos susidarė?
 6. Apskaičiuokite metano tankį oro atžvilgiu.
 7. Apibūdinkite sp^3 hibridizaciją. Kas yra hibridizacija?
 8. Įvardinkite dvi alkanams būdingas chemines reakcijas, kurių metu suardomas C-C ryšys.
 9. Kaip įrodyti, kad halogeninto alkano sudėtyje yra chloro?
 10. Kam reikia distiliuoti naftą? Kokia yra distiliacijos išeiga?
 11. Kas vyksta krekingo metu? Kokia to nauda?
 12. Kaip vadinamas metano konversijos produktas?
 13. Išmetamosiose dujose, patenkančiose iš automobilio į aplinką yra N_{2}. Iš kur jis atsiranda?
 14. Ką vadiname biodujomis? Kaip jos susidaro?
 15. Kodėl buityje naudojamos dujos aromatizuojamos?

Atsakymai

 1. Parašykite visus galimus oktano izomerus, kai juose yra po du skirtingus radikalus.
 2. Įrašykite grandinės augimo fragmentą:
 3. Šeima balandžio mėnesį sunaudojo 20 m^3 gamtinių dujų, turinčių 89,6% metano. Kiek kg metano buvo sunaudota?
 4. Paveikus 112 mL dujinio sotaus angliavandenilio chloro dujomis, susidariusį vandenilio chloridą neutralizavo 7,26 mL 10% natrio 6armo tirpalo, kurio tankis 1,1 g/mL. Nustatykite, kiek atomų vandenilio buvo pakeista chloru.
 5. Pilnai sudeginus 179,2 L propano dujų, išdžiovinti produktai suleisti į 628 mL 35% kalkinį vandenį, kurio tankis 1,01 g/mL. Ištirpo tik 25% degimo produktų. Kokia druska ir kiek molių bei gramų jos susidarė?
 6. Apskaičiuokite metano tankį oro atžvilgiu.
 7. Apibūdinkite sp^3 hibridizaciją. Kas yra hibridizacija?
 8. Įvardinkite dvi alkanams būdingas chemines reakcijas, kurių metu suardomas C-C ryšys.
 9. Kaip įrodyti, kad halogeninto alkano sudėtyje yra chloro?
 10. Kam reikia distiliuoti naftą? Kokia yra distiliacijos išeiga?
 11. Kas vyksta krekingo metu? Kokia to nauda?
 12. Kaip vadinamas metano konversijos produktas?
 13. Išmetamosiose dujose, patenkančiose iš automobilio į aplinką yra N_{2}. Iš kur jis atsiranda?
 14. Ką vadiname biodujomis? Kaip jos susidaro?
 15. Kodėl buityje naudojamos dujos aromatizuojamos?
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki