Karboksirūgštys

Karboksilinės grupės sudėtis

Karboksirūgščių molekulėse yra būdinga atomų grupė

Ji sudaryta iš karbonilo grupės

ir hidroksilo grupės -OH.

Nomenklatūra

Pagal hidroksilo radikalų skaičių rūgštys vadinamos mono- di- arba tri- karboninėmis rūgštimis.

Radikalo prigimtis

Karboksilo radikalo vandenilio atomas yra daug judresnis nei negu alkoholių molekulėse. Taip yra todėl, kad karbonilo anglies atomas patraukia link savęs elektronų debesėlį, kad kompensuotų dvigubą ryšį su deguonimi. Todėl elektroninis tankis persislenka ir vandenilis įgauna dalinį teigiamą krūvį.

Vienbazės monokarboninės rūgštys. Izomerija ir nomenklatūra

Sočiųjų vienbazių karboksirūgščių izomerija analogiška aldehidų izomerijai. Dažnai naudojami ir istoriškai susiklostę pavadinimai, tačiau pagal IUPAC standartą pavadinimas sudaromas iš atitinkamo angliavandenilio pavadinimo pridedant žodį „rūgštis“.

Paplitimas gamtoje

  • Metano (skruzdžių) rūgštis - išskiria skruzdės.
  • Propano rūgštis - medžio smala.
  • Butano (sviesto) rūgštis - svieste.
  • Pentano (valerijono) rūgštis - valerijone.

Elektroninė struktūra

Pasižymi tuo, kad elektronai yra pasislinkę karboksigrupėje link deguonies, sujungto dvigubu ryšiu.

Fizikinės savybės

C1 - C9 skysčiai C10 - … kietos medžiagos.

Didėjant Mr tirpumas mažėja, o virimo temperatūra didėja.

Skystose ir kietose monokarboninėse sočiosiose rūgštyse yra ciklinių dimerų, kurie susidaro vandenilinės jungties dėka.

Vandenilinė jungtis silpnesnė nei alkoholiuose. Vandeniniuose karboksirūgščių tirpaluose susidaro linijiniai dimerai.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki