Užrašai, pastabos ir patarimai

Lietuvių kalbos egzaminas

 • Teksto suvokimo užduotyje atsakymą į klausimą apie teksto temą reikėtų pradėti žodžiais: „Šiame tekste kalbama apie…„

Anglų kalbos egzaminas

 • Per listening'ą neišgirdę atsakymo į kurį nors klausimą, nepulkite į paniką ir žiūrėkite kitus klausimus. Įrašas kartojamas du kartus, taigi per antrąjį kartą turėsite dar vieną galimybę išgirsti reikiamą žodį ar frazę, o „užsilikus“ ties vienu klausimu liks neišgirstas vienas ar keli sekantys.

Istorijos egzaminas

 • Istorinį laikotarpį stenkitės įvardinti bendruoju laikotarpiu. Jei neprašoma tiksli data ar kitoks konkretesnis apibrėžimas, jo ir nereikia rašyti. Kitaip lengva suklysti.

Matematikos egzaminas

Bendri

 • Sužinoję, kurioje mokykloje laikysite egzaminą, nuvykite jos apžiūrėti. Įsiminkite, kurioje pusėje yra įėjimas, kaip prie jos prieiti/privažiuoti, įsitikinkite, kad tai tikrai ta mokykla :-)
 • Nepamirškite pieštuku parašytų atsakymų perrašyti tušinuku. Pieštuku parašyti atsakymai nevertinami.
 • Prieš egzaminą patikrinkite pieštuką. Kai kurie pieštukai iš vidaus būna suskilinėję, o ar egzaminatoriai leis jį kas 10 min. drožti, tai nežinau ;-)
 • Taip pat patikrinkite ir trintuką. Kai trintukai (ypač tie, kurie būna ant reklaminių pieštuku) ne tiek trina, kiek išpurvina lapą. Išbandykite savo pieštuką prieš egzaminą :-)
 • Rašykite mėlynu tušinuku. Taip, man irgi labiau patinka juodi, bet paprastų mirtingųjų nuomonės niekas neklausia.
 • Pasirūpinkite skaičiuotuvu.
 • Take your time. Jeigu šalia sėdintys baigia rašyti egzaminą anksti ir laimingi išeina iš klasės, tai nereiškia, kad reikia skubėti ar galvoti, kad jie geriau atliko užduotis. Baigti rašyti paskutiniam irgi nėra blogai - egzaminatoriai privalo išlaukti visą egzamino laiką. Svarbu atlikti kiek galima daugiau užduočių per duotąjį laiką.
 • Neužsidepresinkite. Na, kas be ko. Šiek tiek jaudulio yra sveika, nes tada gaminasi adrenalinas, kuris įjungia smegenis ir padeda susikoncentruoti, bet priryti raminamųjų yra labai labai neišeitis. O „oi, aš neišlaikysiu, galas viskam“ nuostata dar niekam nepadėjo.
 • Stenkitės nevėluoti. Pavėlavus į egzaminą 30 min. nebus galima jo laikyti ir egzaminatoriai jūsų jau nebeįleis į egzamino patalpą. Tiems, kuriems „neišeina nevėluoti“, patariama nusipirkti keletą žadintuvų :)
 • Klaidas taisykite užbraukdami atsakymą ir parašydami naują. Kitaip raidė/žodis gali tapti neįskaitomi - 0 balų.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki