Didysis Vilniaus seimas

Vyko 1905 m. Organizavo J. Basanavičius

Aplinkybės

  • įvykiai Rusijoje (mitingai ir demonstracijos po Kruvinojo sekmadienio, per kurį buvo sušaudytos taikos darbininkų eitynės)

Nutarimai

  • reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje
  • mokyti vaikus lietuviškai

Įvykiai ir datos

  • 1899 m. pirmas viešas spektaklis „Amerika pirtyje“
  • 1907 m. pirmoji lietuvių dailės paroda
  • 1907 m. pradeda veikti lietuvių mokslo draugija (steigėjas - J. Basanavičius)
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki