Švietimo epocha

Dar žr. Svarbiausios 19 a. idėjinės politinės srovės (doktrinos)

Švietimas - 18 a. Europoje ir Šiaurės Amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis, politinis judėjimas, intelektualinis sąjūdis. Šio sąjūdžio atstovai vadinami švietėjais.

Švietimo epochos idėjos

 • domėjimasis visuomenės problemomis
 • kosmopolitizmas - teorija, teigianti, kad žmogaus tėvynė yra visas pasaulis, o tautiniai skirtumai yra nereikšmingi
 • laisvamanybė
 • geresnės valstybinės santvarkos projektai
 • prietarų, religinio nepakantumo, žmonių išnaudojimo, neteisingų įstatymų smerkimas

18 a. švietėjai

 • Džonas Lokas
 • Šarlis Monteskjė
 • Volteras
 • Žanas Žakas Ruso
 • Žanas Meljė
 • D. Dro
 • J. Fichtė
 • Imanuelis. Kantas
 • Adam Smith
 • Anne Robert Jacques (Turgot)
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki