Funkcijų grafikai

Funkcijos

Resursai

Kaip spausdinti

  • Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant nuorodos, išsirenkame „Save Target As…“ ar panašiai
  • Išsisaugome kur nors, atsidarome
  • File → Print
  • Page Scaling išsirenkame Multiple pages per sheet
  • Kiek žemiau pažymime Print page border
  • Voila!
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki