Trigonometrinės funkcijos

y = sin x

y = sin x

 • Funkcijos grafikas - sinusoidė.
 • D(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}
 • E(y) = delim{[}{-1; 1}{]}
 • Funkcija nelyginė, kai sin(-x) = -sin x
 • Funkcija periodinė.
 • Mažiausias teigiamas periodas yra 2 pi, kuris kartojasi kas 2 pi n, n in bbZ
 • Funkcijos nuliai: sin x = 0, kai x = 0 + pi n, n in bbZ
 • sin x > 0, kai x in delim{lbracket}{0 + 2 pi n; pi + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • sin x < 0, kai x in delim{lbracket}{pi + 2 pi n; 2 pi + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija didėja, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2}+2 pi n; {pi/2} + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija mažėja, kai x in delim{lbracket}{{pi/2}+2 pi n; {{3 pi}/2} + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcijos didžiausia reikšmė: y = 1, kai x = pi/2 + 2 pi n, n in bbZ
 • Funkcijos mažiausia reikšmė: y = -1, kai x = -{pi/2} + 2 pi n, n in bbZ

y = cos x

y = cos x

 • Funkcijos grafikas - kosinusoidė.
 • D(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}
 • E(y) = delim{[}{-1; 1}{]}
 • Funkcija lyginė, kai cos (-x) = cos x
 • Funkcija periodinė.
 • Mažiausias teigiamas periodas yra 2 pi, kuris kartojasi kas 2 pi n, n in bbZ
 • Funkcijos nuliai: cos x = 0, kai x = 1/2 + pi n, n in bbZ
 • cos x > 0, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2} + 2 pi n; pi/2 + 2 pi n}{rbracket}, x in bbZ
 • cos x < 0, kai x in delim{lbracket}{pi/2 + 2 pi n; {3 pi}/2 + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija didėja, kai x in delim{lbracket}{-pi + 2 pi n; 0 + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija mažėja, kai x in delim{lbracket}{0 + 2 pi n; pi + 2 pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcijos didžiausia reikšmė: y = 1, kai x = 0 + 2 pi n, n in bbZ
 • Funkcijos mažiausia reikšmė: y = -1, kai x = pi + 2 pi n, n in bbZ

y = tg x

y = tg x

 • Funkcijos grafikas - tangentoidė.
 • D(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}, x <> pi/2 + pi n, n in bbZ
 • E(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}
 • Funkcija nelyginė, kai tg (-x) = -tg x
 • Funkcija periodinė.
 • Mažiausias teigiamas periodas yra pi, kuris kartojasi kas pi n, n in bbZ
 • Funkcijos nuliai: tg x = 0, kai x = 0 + pi n, n in bbZ
 • tg x > 0, kai x in delim{lbracket}{0 + pi n; pi/2 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • tg x < 0, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2} + pi n; 0 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija didėjanti, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2} + pi n; pi/2 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Didžiausios/mažiausios reikšmių nėra.

y = ctg x

y = ctg x

 • Funkcijos grafikas - kotangentoidė.
 • D(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}, x <> pi n, n in bbZ
 • E(y) = delim{lbracket}{-infty; +infty}{rbracket}
 • Funkcija nelyginė, kai ctg (-x) = -ctg x
 • Funkcija periodinė.
 • Mažiausias teigiamas periodas yra pi, kuris kartojasi kas pi n, n in bbZ
 • Funkcijos nuliai: ctg x = 0, kai x = pi/2 + pi n, n in bbZ
 • ctg x > 0, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2} + pi n; 0 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • ctg x < 0, kai x in delim{lbracket}{0 + pi n; pi/2 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Funkcija mažėjanti, kai x in delim{lbracket}{-{pi/2} + pi n; pi/2 + pi n}{rbracket}, n in bbZ
 • Didžiausios/mažiausios reikšmių nėra.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki