Kombinatorika

Taip pat žr. Tikimybės

Sąvokos

Bandymas

Bandymas yra bet koks veiksmas, reiškinys, stebėjimas su įvairiais rezultatais tam tikrais atvejais.

Pavyzdžiai

  • Bandymas nr. 1: stiklinė vaza metama ant grindų.

E = {N; S; I} (N - nesudužo; S - sudužo; I - įskilo)

  • Bandymas nr. 2: dvi stiklinės vazos metamos ant grindų.

E = {NN; NS; NI; SN; SS; SI; IN; IS; II} (N - nesudužo; S - sudužo; I - įskilo)

Atsitiktinis įvykis, palankus įvykis

  • Atsitiktinis įvykis - bet koks bandymo rezultatas
  • Palankus įvykis - iš visų galimų įvykių mus dominantis įvykis

A - neliko nei vienos sveikos vazos.

A = {SS; SI; IS; II}

B - bent viena vaza įskilo.

B = {NI; SI; IN; IS; II}

Nepalankus įvykis

Nepalankus įvykis (žymimas overline{A}) - visos įvykio baigtys, nepalankios A (neįvykęs A).

Būtinas įvykis

Būtinas įvykis - įvykis, kuriam palankios visos baigtys.

Negalimas įvykis

Negalimas įvykis - įvykis, kuris negali įvykti.

C = ∅

Lygūs įvykiai

Lygūs įvykiai - įvykiai, kurių baigtys tos pačios.

A = B

Poaibis

Poaibis - įvykis A yra įvykio B dalis, t.y. kiekvienas elementarusis įvykis, kuris priklauso A, priklauso ir B.

A ⊂ B

Sąjunga (suma)

Sąjunga (arba suma) - palankios baigtys, priklausančios bent vienam iš įvykių A ir B.

A ∪ B

Sankirta (sandauga)

Sankirta (arba sandauga) - baigtys, palankios ir A, ir B.

A ∩ B

Skirtumas

Skirtumas - baigtys, palankios tik A, bet nepriklausančios B.

A \ B

Nesutaikomi įvykiai

Nesutaikomi įvykiai - įvykiai, kurie atliekant bandymą negali įvykti visi vienu metu.

Uždavinių sprendimas

Prieš sprendžiant uždavinį reikia nustatyti:

  • Jei iš n elementų imami visi n elementai, tai kėliniai

P_n = n! = A{matrix{2}{1}{{n}{n}}}{}

  • Jei paimti ne visi elementai, tai reikia pagalvoti, ar svarbi elementų tvarka
    • Jei tvarka svarbi, bus gretiniai (dažniausiai sprendžiama taikant daugybos taisyklę)

A{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{} = {n!}/{(n-k)!}

  • Jei tvarka nesvarbi, bus deriniai (sprendžiama pagal formulę)

C{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{} = {n!}/{k! * (n-k)!}

Situacijų rūšys

Kėliniai

Formulė: P_n = n! = A{matrix{2}{1}{{n}{n}}}{}

Gretiniai

Formulė:

A{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{} = {n!}/{(n-k)!}

Savybės:

  • n, m ∈ N, 1 ≤ m ≤ n

Deriniai

Formulė:

C{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{} = {n!}/{k! * (n-k)!}

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki