Skaičiai (p. 4)

1.

Reikia išrašyti teisingus skaičius; pirminių skaičių ir kartotinių apibrėžimai galėtų būti teorijos puslapyje Skaičiai.

2.

Apie standartinį pavidalą skaitykite teorijos puslapyje Skaičiai.

3.

 • Pusė stiklinės ryžių = 0.5 stiklinės ryžių
 • Pusantros stiklinės vandens = 1.5 stiklinės vandens

x - kiek stiklinių vandens reikės.

Jeigu 0.5 stiklinės ryžių reikia 1.5 stiklinės vandens, tai 1 {2/3} stiklinės ryžių reikės x stiklinių vandens.

0.5 / 1.5 = {1 {2/3}} / x

1.5 * 1 {2/3} = 0.5 * x

0.5x = {3/2} * {5/3} = 15/6

x = 30/6 = 5

Ats.: reikės 5 stiklinių vandens.

4.

 • Skaičius yra dalus iš 9, kai jo skaitmenų suma yra dali iš 9.

x - trūkstamas skaitmuo.

overline{12345x} turi būti dalus iš 9.

1+2+3+4+5+x = 9k, 15+x = 9k, k priklauso natūraliųjų skaičių aibei.

„Perrenkame“ visus skaitmenis:

 • k = 1, x = 9 - 15 = -6 (netinka, nes tai nėra natūralusis skaičius)
 • k = 2, x = 18 - 15 = 3
 • k = 3, x = 27 - 15 = 12 (netinka, nes tai ne vienaženklis skaičius)
 • Didesnės k reikšmės netinka, nes su jomis x nebus vienaženklis skaitmuo.

Ats.: 3.

5.

overline{71x1y} turi būti dalus iš 45.

Jei skaičius dalijasi iš 45, tai jis dalijasi iš 5 ir iš 9 (nes 45 = 9 * 5)

Jei skaičius dalus iš 5, tai y = 0 arba y = 5

Jei skaičius dalus iš 9, tai 7 + 1 + x + 1 + y = 9k, 9 + x + y = 9k

 • Kai y = 0, tai x = 9k - 9
  • k = 1, x = 0
  • k = 2, x = 9
  • k = 3, x = 18 (netinka, nes ne vienaženklis skaičius)
  • Didesnės k reikšmės netinka, nes su jomis x nebus vienaženklis skaičius
 • Kai y = 5, tai x = 9k - 14
  • k = 1, x = 9 - 14 < 0 (netinka)
  • k = 2, x = 18 - 14 = 4
  • k = 3, x = 27 - 14 = 13 (netinka, nes ne vienaženklis skaičius)
  • Didesnės k reikšmės netinka, nes su jomis x nebus vienaženklis

Ats.: 71010; 71910; 71415.

6.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

45/9 = 5, todėl devynženklis skaičius sudarytas iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalinasi iš 5 be liekanos.

7.

8.

Žr. Skaičiai: DBD ir MBK

160 2
80 2
40 2
20 2
10 2
5 5
1 1
75 3
25 5
5 5
1 1

DBD (160; 75) = 5


160 2
80 2
40 2
20 2
10 2
5 5
1 1
75 3
25 5
5 5
1 1

MBK (160; 75) = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 5 * 3 * 5 = 2400

9.

100/250 = 2/5


250 psl. - 100%; 100 psl. - x %

250/100 = 100/x

250x = 10000

x = 40

Ats.: 2/5 arba 40% knygos.

10.

a) 18 {m}/{min} = 18/1000 {km}/{min} = 18/1000*60 {km}/h = 1.08 {km}/h

b) 30 {kg}/{dm^3} = 30*1000 g/{dm^3} = {30*1000}/1000 g/{cm^3} = 30 g/{cm^3}

c) 90 {km}/h = 90*1000 m/h = {90*1000}/3600 m/s = 25 m/s

d) 4 g/{cm^3} = 4/1000 {kg}/{cm^3} = 4/1000*1000000 {kg}/{m^3} = 4000 {kg}/{m^3}

11.

Turbūt galima susirašyti visus skaičius (1111, 2222, 3333, …) ir pabandyti visus padalinti (FIXME per daug laiko).

XXXX=1000X+100X+10X+X=1111*X 1111/101=11

12.

8/30 = 4/15, t.y.:

 • 30 min. - 1 (visas baseinas)
 • 8 min. - x (kažkuri dalis)
 • 30/8 = 1/x, x = 8/30 = 4/15

13.

 • overline{ab1} = 100a + 10b + 1
 • overline{1ab} = 100 + 10a + b
 • overline{ab1} - overline{1ab} = 90, t.y. 100a + 10b + 1 - (100 + 10a + b) = 90
 • 100a + 10b + 1 - 100 - 10a - b - 90 = 0
 • 90a + 9b = 189, 10a + b = 21
 • 10a + b = overline{ab} = 21, a = 2, b = 1

Ats.: 211.

14.

 • overline{ab} = 10a + b
 • overline{ba} = 10b + a

Salygos:

 • a + b = 7
 • overline{ab} * overline{ba} = 1462, t.y. (10a + b)(10b + a) = 1462

Atskliaudžiame antrąją sąlygą:

 • (10a + b)(10b + a) = 1462
 • 100ab + 10a^2 + 10b^2 + ab - 1462 = 0
 • 10a^2 + 10b^2 + 101ab - 1462 = 0

Išsivedame a:

 • a + b = 7
 • a = 7 - b

Įsistatome į ankstesnę lygtį:

 • 10*(7-b)^2 + 10b^2 + 101*b*(7-b) - 1462 = 0
 • 10*(49 - 14b + b^2) + 10b^2 + 707b - 101b^2 - 1462 = 0
 • 490 - 140b + 10b^2 + 10b^2 + 707b - 101b^2 - 1462 = 0
 • -81b^2 + 567b - 972 = 0
 • -b^2 + 7b - 12 = 0

Iš gautosios lygties apskaičiuojame b:

 • D = 49 - 4*12 = 1
 • b_1 = {-7-1}/{-2} = 4
 • b_2 = {-7+1}/{-2} = 3

Kai b = 4:

 • a = 7 - b = 3
 • overline{ab} = 34

Kai b = 3:

 • a = 7 - b = 4
 • overline{ab} = 43

Ats.: 34 arba 43.

15.

Sąlygos:

 • overline{ab} + overline{ba} = 99
 • {overline{ab} - 9}/{overline{ba}} = 4

Pasiverčiame sandaugomis:

 • 10a + b + 10b + a = 99
 • {10a + b - 9}/{10b + a} = 4

Iš pirmos sąlygos išsivedame a:

 • 10a + b + 10b + 1 = 99
 • 11a + 11b = 99
 • a + b = 9, a = 9 - b

Įsistatome į antrąją salygą:

 • {10(9 - b) + b - 9}/{10b + 9 - b} = 4
 • {90 - 10b + b - 9}/{9b + 9} = 4
 • {81 - 9b}/{9b + 9} = 4
 • {9 - b}/{b + 1} = 4/1 (b <> -1)
 • 4(b + 1) = 9-b
 • 4b + 4 = 9 - b
 • 5b = 5, b = 1

Gauname a:

 • a = 9 - b = 9 - 1 = 8

overline{ab} = 81

Ats.: 81.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki