Vektoriai

Dar žr. Vektorių algebra

Vektorius - kryptinė atkarpa.

Žymėjimas

vec{a}, vec{b}, vec{c};

vec{AB}, vec{KL}, vec{BA} (B - pradžia, A - pabaiga).

Vektorius a ir vektorius KM

Vektoriaus ilgis

Vektoriaus a ilgiu (moduliu) vadinamas vektorių vaizduojančios atkarpos ilgis.

Vektorius AB (3 cm)

delim{|}{vec{AB}}{|} = AB = 3 cm

Lygūs vektoriai

Vektoriai, kurių ilgis yra vienodas, o kryptys sutampa, vadinami lygiais vektoriais.

Vektoriai a, b, c ir d

vec{b} = vec{d}, vec{a} = vec{c}, vec{a} <> vec{b} (skiriasi kryptys), vec{c} <> vec{d} (skiriasi kryptys)

Nulinis vektorius

Vektorius, kurio pabaiga sutampa su jo pradžia, vadinamas nuliniu vektoriumi.

Nulinis vektorius AA

vec{AA} = vec{BB} = vec{LL} = ...

delim{|}{vec{AA}}{|} = delim{|}{vec{0}}{|} = 0

Kolinearūs vektoriai

Nenuliniai vektoriai, esantys vienoje tiesėje arba lygiagrečiose tiesėse, vadinami kolineariaisiais.

Kolinearių vektorių rūšys: vienos krypties, priešpriešiai.

Vienos krypties

Kolinearūs vektoriai (vienos krypties)

Žymima: vec{a} ⇈ vec{b}

Priešpriešiai

Kolinearūs vektoriai (priešpriešiai)

Žymima: vec{c} ⇅ vec{d}

Vienakrypčiai

Kolinearūs vektoriai (vienakrypčiai)

Žymima: vec{AE} ⇈ vec{EB} ⇈ vec{AB}

Priešingi vektoriai

vec{a} (vec{AB}) priešinguoju vektoriumi vadinamas to paties ilgio priešpriešinis vektorius.

Pavyzdys 1

Priešingi vektoriai (a ir -a)

(vienodo ilgio ir lygiagretūs)

Pavyzdys 2

Priešingi vektoriai (AB ir BA)

- vec{AB} = vec{BA}

Vienetinis vektorius (ortas)

Vektorius, kurio ilgis lygus 1, vadinamas vienetiniu.

delim{|}{vec{a_0}}{|} = 1

Kampas tarp dviejų vektorių

Kampu tarp dviejų nenulinių vektorių, atidėtų nuo to paties taško, vadinamas kampas tarp išeinančių iš to taško spindulių, kuriuose yra šie vektoriai.

Kampas tarp vektorių a ir b

delim{lbracket}{vec{a}; vec{b}}{rbracket} <= 180°, t.y. kampas tarp dviejų vektorių gali būti mažesnis arba lygus 180°.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki