Lentelės

Lentelės antraštės elementai atskiriami simboliu ^, duomenų - |.

Nr. Vardas Pavardė
1. Jonas Jonaitis
2. Petras Petraitis
3. Vardenis Pavardenis
4. Praleistas vienas stulpelis.
^ Nr. ^ Vardas ^ Pavardė ^
| 1. | Jonas | Jonaitis |
| 2. | Petras | Petraitis |
| 3. | Vardenis | Pavardenis |
| 4. | Praleistas vienas stulpelis. ||

Taip pat lentelės antraštę sukurti galima ir kairėje:

Nr. Vardas Pavardė
1. Jonas Jonaitis
2. Petras Petraitis
3. Vardenis Pavardenis
4. Praleistas vienas stulpelis.
^ Nr. ^ Vardas ^ Pavardė ^
^ 1. | Jonas | Jonaitis |
^ 2. | Petras | Petraitis |
^ 3. | Vardenis | Pavardenis |
^ 4. | Praleistas vienas stulpelis. ||

Lentelės elementus galima sulygiuoti:

Nr. Vardas Pavardė
1. Jonas Jonaitis
2. Petras Petraitis
3. Vardenis Pavardenis
^  Nr.  ^   Vardas ^ Pavardė      ^
^  1.  |   Jonas | Jonaitis      |
^  2.  |   Petras | Petraitis     |
^  3.  |  Vardenis | Pavardenis     |
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki