Wiki sintaksė

Ši sintaksė tinka tik DokuWiki. Kitai wiki programinei įrangai, pavyzdžiui MediaWiki, kurią naudoja Wikipedia, ji netiks.

Savo naująsias redagavimo žinias visada galite išbandyti specialiai tam sukurtame puslapyje - smėlio dėžėje.

Šiuose aprašuose pirma parodoma, kaip vienoks ar kitoks tekstas atrodys, po to - kaip tai reikėtų padaryti.

Temos

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki