Paveikslėliai

Paveikslėlius galite atsiųsti bei įterpti viršuje paspausdami mygtuką . Jei norite įterpti paveikslėlį, esantį kitame serveryje, tiesiog nurodykite jo adresą. Taip pat galima pakeisti paveikslėlio dydį.

Paprastas

Paprastas, serveryje esantis paveikslėlis:

Paprastas, serveryje esantis paveikslėlis: {{wiki:dokuwiki-128.png}}

Plotis ir aukštis

Nustatome paveikslėlio plotį:

Nustatome paveikslėlio plotį: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}

Nustatome paveikslėlio plotį ir aukštį:

Nustatome paveikslėlio plotį ir aukštį: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}

Paveikslėlis kitame serveryje

Tas pats, tik paveikslėlis ne šitame serveryje:

Tas pats, tik paveikslėlis ne šitame serveryje: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Paveikslėlių lygiavimas

Paveikslėlius galite lygiuoti į kairę, dešinę arba vidurį, prieš jo adresą įterpdami tarpus:

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Paveikslėlių pavadinimas

Paveikslėlį galima pavadinti. Pavadinimas rodomas užvedus ant paveikslėlio pele:

DokuWiki logotipas

{{wiki:dokuwiki-128.png|DokuWiki logotipas}}

Paveikslėlių atsiuntimas

Registruoti vartotojai gali atsiųsti paveikslėlius. Tai daroma paspaudus mygtuką ir atsiuntus bylą.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki