Tekstas

Dar žr. Nekeičiami simboliai


Tekstą galite rašyti paryškintą, kursyvu, pabrauktą arba vienodo raidžių pločio. Taip pat šias savybes galite panaudoti vienu metu.

Tekstą galite rašyti **paryškintą**, //kursyvu//,
__pabrauktą__ arba ''vienodo raidžių pločio''. Taip
pat šias savybes galite panaudoti **__//''vienu metu''//__**.

Tekstą galima pakelti į viršų arba nuleisti į apačią. Taip pat jį galima demonstratyviai išbraukti.

Tekstą galima <sub>pakelti į viršų</sub> arba <sup>nuleisti
į apačią</sup>. Taip pat jį galima demonstratyviai
<del>išbraukti</del>.

Paragrafai formuojami juos atskiriant tuščia eilute.

Tiesiog taip.

Paragrafai formuojami juos atskiriant tuščia eilute.

Tiesiog taip.

"Išnašos"

Galite kurti „išnašas“ 1).

Galite kurti "išnašas" ((Nelaikau to lietuvišku
žodžiu, todėl jis išskirtas kabutėmis.)).

Antraštės

Antraščių pavadinimai išskiriami lygybės ženklais. Kuo daugiau jų iš abiejų pusių, tuo didesnė antraštė. Galite kurti penkių lygių antraštes.

Trečio lygio antraštė

Ketvirto lygio antraštė

Penkto lygio antraštė
==== Trečio lygio antraštė ====

=== Ketvirto lygio antraštė ===

== Penkto lygio antraštė ==

Horizontali linija

Paprasčiausia horizontali linija kam nors nuo ko nors atskirti:


----

Teksto ženklai

DokuWiki verčia kai kuriuos simbolių junginius kitais simboliais. Pavyzdžiai:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Citavimas

Labas.

Labas.
Kaip sekasi?
Ai, blogai. O tau?
Man irgi blogai. Tai tiek. Aš jau eisiu. Iki.
Atia.
Labas.
> Labas.
>> Kaip sekasi?
>>> Ai, blogai. O tau?
>>>> Man irgi blogai. Tai tiek. Aš jau eisiu. Iki.
>>>>> Atia.

Vis dėlto, jei norite neįterpdami tuščios eilutės rašyti naujoje eilutėje, įterpkite du brūkšnius ir po jų palikite tarpą.
Štai taip.

Vis dėlto, jei norite neįterpdami tuščios eilutės rašyti
naujoje eilutėje, įterpkite du brūkšnius ir po jų
palikite tarpą.\\ Štai taip.
1)
Nelaikau to lietuvišku žodžiu, todėl jis išskirtas kabutėmis.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki